top of page

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Nasz program nauczania informatyki ma na celu wyposażenie dzieci w umiejętności i zrozumienie potrzebne do życia w technologicznym świecie. Mamy dyskretny harmonogram rozwoju umiejętności w zakresie ICT i promujemy tworzenie umiejętności transferowalnych między przedmiotami. Sesje są prowadzone przez nauczyciela specjalistę w KS2 i wszyscy nauczyciele stosują „Switched On” (schemat pracy) w celu wsparcia nauczania, planowania i oceniania we wszystkich klasach.

Dzieci rozwijają swoje umiejętności, korzystając z laptopów i innego sprzętu, takiego jak aparaty fotograficzne i iPady.

Technologie informacyjno-komunikacyjne zaczynają się już w żłobku i recepcji od sterowania myszą, umiejętności obsługi klawiatury, zapisywania i drukowania. Zapoznają się również z niektórymi programami używanymi w szkole, a także tworzą link do szkoły domowej. Zarówno KS1, jak i KS2 wykorzystują Internet do prowadzenia badań, jednak KS2 przechodzi do bardziej złożonych umiejętności, takich jak analiza danych, programowanie i kodowanie. Obejmuje to możliwość korzystania z różnych programów komputerowych i programów do kodowania z ciągłym naciskiem na znaczenie bezpieczeństwa online dla wszystkich grup wiekowych.

Wpływ naszego programu nauczania ICT umożliwi naszym dzieciom opuszczenie szkoły jako młodym umiejącym posługiwać się komputerem i kreatywne myślenie, szczególnie w zakresie zastosowania ICT do prezentowania swojej pracy na wiele sposobów. Oprócz wykorzystania wiedzy do wybierania programów do różnych celów, dzieci nauczą się posługiwać słownictwem obliczeniowym i będą w stanie używać go w swoim codziennym życiu. Poprzez nauczanie bezpieczeństwa w Internecie dzieci będą świadome zagrożeń i konsekwencji z tym związanych i będą mogły szukać wsparcia w odpowiednich miejscach.

Plany długoterminowe ( Pobierz )
Computer Science.jpg
bottom of page