top of page

WF (wychowanie fizyczne)

Plany długoterminowe ( Pobierz )
PE.webp

WF (wychowanie fizyczne)

Nasz wysokiej jakości program nauczania wychowania fizycznego inspiruje wszystkich uczniów do osiągania sukcesów i doskonalenia się w sporcie i innych wymagających fizycznie zajęciach. Uczy podstawowych umiejętności i rozwija je, umożliwiając dzieciom wykorzystanie swojej wiedzy w sporcie wyczynowym zarówno w szkole, jak i poza nią oraz ocenę ich wyników. W ciągu dłuższego dnia szkolnego zapewniamy uczniom wiele możliwości, aby zachować się fizycznie w sposób, który wspiera ich zdrowie i sprawność fizyczną oraz pomaga utrwalać takie wartości, jak uczciwość i szacunek.

Aktywny styl życia promujemy również poprzez nasz plan podróży, czego dowodem jest zdobycie przez nas srebrnej nagrody TfL STARS. Korzystamy z lekcji ze schematu pracy Rising Stars Champions oraz z pomocy wyspecjalizowanych trenerów we wszystkich grupach roczników. Te, jak również regularne uczestnictwo w kursach WF i pracowniczych INSET, wspierają rozwój zawodowy i umiejętności nauczycieli.

Wpływ WF jest widoczny w rozmowach z uczniami, ocenach nauczycieli/trenerów, danych dotyczących aktywnych podróży do i ze szkoły, uczęszczania do klubów i występów w zawodach.

bottom of page