top of page

Historia

Plany długoterminowe ( Pobierz )
history.jpg

Historia

Dzięki naszemu programowi historycznemu w Glade, pasjonujemy się tym, by nasze dzieci były: ciekawe przeszłości, zdobywały bezpieczną wiedzę i zrozumienie przeszłości Wielkiej Brytanii i całego świata, stawały się krytycznymi myślicielami i rozumieły proces zmian. Nasz program nauczania historii uczy nasze dzieci doceniania różnorodności społeczeństw i rozumienia własnej tożsamości.

Umiejętności te są osadzone w lekcjach historii i rozwijane w trakcie ich podróży z programem nauczania historii poprzez głębsze uczenie się. Pod koniec szkoły podstawowej nasze dzieci będą miały chronologiczne zrozumienie historii Wielkiej Brytanii od epoki kamienia po dzień dzisiejszy. Będą mogli dokonywać porównań i tworzyć powiązania między różnymi okresami czasu a własnym życiem dzięki ich zrozumieniu historii świata, takiej jak starożytne cywilizacje Grecji.

Dążymy do stworzenia wspierającego i opartego na współpracy etosu uczenia się, zapewniając możliwości uczenia się dochodzeniowego. Zaczyna się kłaść nacisk na analityczne myślenie, które pomaga dzieciom zdobyć spójną wiedzę i zrozumienie przeszłości Wielkiej Brytanii i całego świata.

bottom of page