top of page

Muzyka

Muzyka

Nasz program nauczania muzyki ma na celu stopniowe rozwijanie umiejętności dzieci we wszystkich dziedzinach muzyki. Ekspresywnie wykorzystają swój głos w piosenkach z całego świata i różnych stylach muzycznych. Uczniowie uczą się również gry na różnych instrumentach i są zachęcani do wspólnej gry w grupach.

Lekcje muzyki są międzyprzedmiotowe i wspierają głębokie umiejętności, które można przenieść, jak również uczenie się i rozumienie wielu innych przedmiotów, w tym czytania, pisania i liczenia.

Zachęcamy dzieci do skupienia się na pracy wielkich muzyków w różnych gatunkach i okresach historii w poszukiwaniu inspiracji i eksploracji oraz do budowania repertuaru technik i podejść, które mogą zastosować we własnych kompozycjach.

Mamy również zróżnicowany program zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają w dzieciach miłość, umiejętności i muzykalność. Są one widoczne w stałej frekwencji w klubach i głosie uczniów.

W Glade Primary naszym celem jest zaszczepienie miłości, wiedzy i umiejętności związanych z muzyką i muzykalnością, które dzieci mogą nosić ze sobą przez całe życie. Edukacja muzyczna łączy intelekt i uczucia oraz umożliwia osobistą ekspresję, refleksję i rozwój emocjonalny

Plany długoterminowe ( Pobierz )
music-colour-splash.jpg
bottom of page