top of page

WZBOGACENIE PROGRAMU NAUCZANIA

We wrześniu i październiku 2020 r. uczniowie Y6 w Glade Primary pracowali z Jonny Walkerem podczas cotygodniowych sesji poetyckich w Glade Primary Forest. Pisali szeroko – o naturze, życiu, ideach i przyszłości – i badali poezję różnych poetów, w tym Mayi Angelou, Michaela Rosena, Zaro Weila, Lewisa Carrolla, Stevie Smitha i Yehudy Amichaia.

WZBOGACENIE PROGRAMU NAUCZANIA

Jonny prowadził również cotygodniowy świetlica dla uczniów klasy 6, używając poezji do wyrażania uczuć i myśli. Ogólnym celem klubu poetyckiego było wykorzystanie naszych pięknych terenów zewnętrznych do promowania dobrego samopoczucia, wychowania uczniów do wyrażania siebie poprzez poezję.

Glade Primary pracowało z OtherWise Education jesienią 2020 r., a uczniowie klasy 3 skupili się na porach roku, pisaniu o leśnej przyrodzie i bezsensownym pisaniu Lewisa Carrolla. Ten projekt dał nam szansę na uwolnienie dzikiej przyrody!

bottom of page