top of page

POSZANOWANIE PRAW

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
Prawa dziecka – wersja dla dzieci

Dear Parents and Carers,

 

We are delighted to share our wonderful news with you all…

 

GLADE PRIMARY SCHOOL HAS BEEN RE-ACCREDITED AS A UNICEF ‘GOLD’ RIGHTS RESPECTING SCHOOL!

 

UNICEF is the world’s leading organisation working for children and their rights. UNICEF works with schools in the UK to create safe and inspiring places to learn, where children are respected, their talents are nurtured, and they are able to thrive. The Rights Respecting Schools Award embeds these values in daily school life and gives children the best chance to lead happy, healthy lives and to be responsible, active citizens. This award is granted to schools that show commitment to promoting and realising children’s rights and encouraging adults, children and young people to respect the rights of others in school.

Gold is the highest accolade given by UNICEF UK and shows a deep and thorough commitment to children’s rights at all levels of school life.

 

As you know, we work very hard to support our children to understand, appreciate and uphold their own rights and that of other children, through discussions, assemblies, use of class charters, campaigns for change and a wide range of daily activities.

The UNCRC is at the heart of all that we do at Glade and we are proud to be a school that has been acknowledged to be at the highest level (Gold) for the second time running. What an amazing achievement for our special school community.

THANK YOU to you all: children, parents, carers, staff, governors, external agency partners, for contributing to what makes Glade shine. The assessor was highly impressed and very vocal in her praise when she gave us feedback. It was quite emotional hearing what she had to say. Her written report is very complimentary, highlighting all that we value at the school. She even wants to use Glade as an example of what a school with a good rights-respecting ethos looks like!

 

What is not a surprise, is that the voice of the children is loud and clear within the report and this only exemplifies how much we value their contributions on a daily basis. Please make the time to read the report and take credit for your contribution in making our children the global citizens they are becoming. We could not ask for better working partnerships with our families and we are so grateful to each and every one of you.

 

 

Thank you one again.

 

Mrs S Jain

 

AHT/Rights Respecting Lead

Article Of The Week

Ulotka dotycząca zanieczyszczenia powietrza
Projekt akcji powietrznej
Pomoc piłkarska
Zespół działania powietrza
air pollution Icon.jpg
airaction Icon.jpg
Soccer_Aid.png
airaction icon.jpg
Glade Szkoła podstawowa w Clayhall, Redbridge  
otrzymuje prestiżową nagrodę Unicef UK Gold Award
RRSA Award Gold.jpg
DSC_0043.JPG

Będziesz zachwycony słysząc, że szkoła podstawowa Glade została nagrodzona Złotą przez program Szkoły Poszanowania Praw Unicef ​​w Wielkiej Brytanii.
UNICEF to wiodąca na świecie organizacja działająca na rzecz dzieci i ich praw. Nagroda Szkół Szanujących Prawa przyznawana jest szkołom, które wykazują zaangażowanie w promowanie i realizację praw dziecka oraz zachęcanie dorosłych, dzieci i młodzieży do poszanowania praw innych osób w szkole. Złoto jest najwyższym wyróżnieniem przyznanym przez Unicef ​​UK i pokazuje głębokie i gruntowne zaangażowanie w prawa dzieci na wszystkich poziomach życia szkolnego. W Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii istnieje ponad 400 szkół, które otrzymały Złoto.


Szkoła współpracuje z Unicef ​​UK od września 2017 r. Otrzymała srebrny certyfikat w lipcu 2018 r. Grupa Sterująca zorganizuje specjalne zgromadzenie z okazji tego wspaniałego osiągnięcia w środę 25 września o godzinie 9:05 i wystawi złoty certyfikat i transparent. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.
Pani Hussain, nasza nowa dyrektor, skomentowała: „Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy szkołą szanującą prawa. Nagroda „Rights Respecting Award” pomaga naszym dzieciom wyrosnąć na troskliwych, pełnych szacunku i odpowiedzialnych młodych członków szkoły. Ucząc się o swoich prawach, nasze dzieci dowiadują się również, jak ważne jest poszanowanie praw innych i jak pozytywnie wpływać na szerszą społeczność.
Wielkie podziękowania dla pani Jain i grupy Artykuł 12 za prowadzenie procesu przyznawania nagród poprzez umieszczenie praw dzieci w centrum programu nauczania”.


Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięcia w umieszczeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka w centrum planowania, polityki i praktyki szkolnej. Szkoła szanująca prawa to społeczność, w której prawa dzieci są poznawane, nauczane, praktykowane, szanowane, chronione i promowane. Złota Asesorka Unicef ​​UK Rights Respecting Schools, Anita Haigh, powiedziała: Jest oczywiste, że prawa dzieci są obecne w całej szkole i stanowią podstawę każdego aspektu szkolnego życia.
Szczególne atuty szkoły to:

  • Bezpieczna znajomość i zrozumienie Konwencji ONZ o prawach dziecka (CRC).

  • Wyraźne strategiczne zaangażowanie w zasady i wartości CRC.

  • Etos wsparcia i integracji oparty na relacjach opartych na wzajemnym szacunku.

  • Silny głos ucznia i przywództwo.

  • Proaktywna postawa nawiązania kontaktu z rodzicami i szerszą społecznością lokalną.


Inicjatywa Unicef ​​UK Rights Respecting Schools skierowana jest do szkół w całej Wielkiej Brytanii, w tym do szkół wczesnoszkolnych. W tym roku program otrzymał dodatkowe wsparcie od The People's Postcode Lottery. Te istotne fundusze pomagają Unicef ​​UK kontynuować pracę z ponad 4500 szkołami podstawowymi, średnimi, szkołami dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jednostkami skierowania uczniów w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Szkoły informują o pozytywnym wpływie na zachowanie uczniów, relacje i dobre samopoczucie poprzez podnoszenie jego samooceny, co prowadzi do ograniczenia wagarowania i zastraszania, lepszego uczenia się i poprawy standardów akademickich.


W celu uzyskania dalszych informacji lub fotografii prosimy o kontakt:

[Pani S Jain, koordynatorka RRSA, podstawowa na Polanie]

Aby uzyskać więcej informacji na temat Unicef ​​UK i RRSA, prosimy o kontakt:

Samantha Bradey, Unicef ​​UK Communications and Resources Officer +44 (0)20 7375 6119 SamanthaB@unicef.org.uk


O nagrodzie Unicef ​​UK Rights Respecting Schools Award
Unicef ​​współpracuje ze szkołami w Wielkiej Brytanii, aby tworzyć bezpieczne i inspirujące miejsca do nauki, gdzie dzieci są szanowane, ich talenty są pielęgnowane i mogą się rozwijać. Nasza nagroda dla szkół szanujących prawa wpisuje te wartości w codzienne życie szkoły i daje dzieciom najlepszą szansę na szczęśliwe, zdrowe życie i bycie odpowiedzialnymi, aktywnymi obywatelami.
Korzystając z Konwencji ONZ o prawach dziecka (CRC) jako naszego przewodnika, współpracujemy z większą liczbą szkół w Wielkiej Brytanii niż prawie jakakolwiek inna organizacja. 1,6 miliona dzieci w Wielkiej Brytanii uczęszcza do szkoły szanującej prawa, a ponad 4500 szkół w całym kraju stara się o nagrodę


O UNICEF
UNICEF to wiodąca na świecie organizacja dla dzieci, promująca prawa i dobro każdego dziecka we wszystkim, co robimy. Razem z naszymi partnerami pracujemy w 190 krajach i terytoriach, aby przełożyć to zaangażowanie na praktyczne działania, koncentrując się na dotarciu do dzieci najbardziej narażonych i wykluczonych, z korzyścią dla wszystkich dzieci na całym świecie.

Unicef ​​UK zbiera fundusze, aby chronić dzieci w niebezpieczeństwie, zmieniać ich życie i budować bezpieczniejszy świat dla przyszłych dzieci. Jako zarejestrowana organizacja charytatywna zbieramy fundusze poprzez darowizny od osób fizycznych, organizacji i firm oraz prowadzimy lobbing i kampanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Unicef ​​UK prowadzi również programy w szkołach, szpitalach oraz we władzach lokalnych w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć na stronie unicef.org.uk.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Pani S. Jain, Koordynator ds. Poszanowania Praw, Szkoła Podstawowa Glade

bottom of page