top of page

OŚWIADCZENIE WIZJI NA POLA

Głęboko wierzymy, że wszystkie dzieci uczęszczające na Polanę należy zachęcać do rozwijania swojego pełnego potencjału. Zależy nam na rozwijaniu wartości, postaw i umiejętności życiowych, dzięki którym dzieci stają się szanowanymi, odpornymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Jest to bardzo zawarte w naszym szkolnym motcie –

„Rozwijanie się, nauka i osiąganie dzięki poświęceniu i entuzjazmowi”

Nasz program nauczania jest zrównoważony i szeroko oparty i promuje duchowy, moralny, kulturalny, umysłowy i fizyczny rozwój uczniów. Przygotowuje dzieci do możliwości, obowiązków i doświadczeń w późniejszym życiu. Zapewnia wprowadzenie do niezbędnej wiedzy, której potrzebują, aby kształcić się odpowiedzialnymi obywatelami i rozwija rosnące uznanie dla zakresu ludzkiej kreatywności i osiągnięć.

Naszym celem jest, aby nasi uczniowie opuszczali naszą szkołę nie tylko z kluczowymi umiejętnościami i wiedzą z różnych przedmiotów, ale także z zainteresowaniem i fascynacją w dążeniu do lepszego zrozumienia jako podstawy uczenia się przez całe życie. Dążymy również do tego, aby dzieci mogły wnosić swój wkład, współpracować, odzwierciedlać i szanować nawzajem swoje poglądy, aby rozwinąć zrozumienie, że wiele z tego, co osiągamy w społeczeństwie, odbywa się poprzez współpracę i pracę zespołową.

Sprawdzamy poglądy naszych rodziców, aby upewnić się, że nasz program nauczania odpowiada potrzebom naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy rodziców do współpracy ze szkołą, aby mogli dzielić się swoją wiedzą na szerszym świecie i dzielić się wiedzą z pierwszej ręki o swojej kulturze.

Szkoła dokłada znacznych starań, aby zapewnić dzieciom dostęp do szerokiego doświadczenia poza lokalną społecznością, podczas którego te koncepcje są pokazywane, na przykład poprzez imprezy sportowe, wizyty domowe i ośrodki na świeżym powietrzu oraz poprzez gości mówców z innych wyznań i grup religijnych. Nasze zdecydowane zaangażowanie w edukację z poszanowaniem praw daje nam doskonałą platformę do przyjmowania różnic.

bottom of page